co robimy w

przedszkolu na żywieckiej

Poznaj nasze zajęcia i program nauczania. Dowiedz się jak i czego uczymy.

zapisz swoje dzieckozobacz przedszkole na zana

Zajęcia edukacyjne

Przedszkole Żywiecka

 • Pedagogika:
  Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
 • „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne:
  Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną."
 • Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:
  Okres przedszkolny jest tym momentem w życiu małego człowieka, kiedy umysł jest chłonny, zmysły nastawione na poznanie i odkrywanie a ciekawość świata przewyższa wiele innych potrzeb.
 • Praktyka uważności:
  8-tygodniowy kurs, który pomaga nauczyć się uspokoić gonitwę myśli, rozumieć i odczuwać w swoim ciele swoje emocje, a także poprawić koncentrację.
 • UNIKIDS – Uniwersytet Dziecięcy:
  Jego ideą jest propagowanie wśród dzieci wiedzy z różnych dziedzin, rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci nauką. Tematyka: Astronomia, Fizyka, Chemia, Biologia, Archeologia, Architektura, Medycyna, Ekonomia.

Zajęcia ruchowe

Przedszkole Żywiecka

 • Zajęcia z piłką:
  Zajęcia sportowe ISS Lublin to nowatorski i oryginalny program bazujący na rozwoju koordynacji ruchowej, techniki sportowej oraz motywacji i wychowania w duchu rywalizacji "fair play" dla Dzieci w wieku od 2 do 7 lat ozdobiony niepowtarzalną fabułą.
 • Gimnastyka:
  Zajęcia sportowo-muzyczne mające na celu opanowanie przez dzieci układów tanecznych do specjalnie dobranych utworów muzycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce takie jak: szarfy, pompony. Zajęcia ruchowe mające na celu rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
 • Taniec:
  Głównym celem jest tworzenie profesjonalnego miejsca artystycznego rozwoju dzieci, odkrywania ich talentów oraz tworzenie przestrzeni dającej możliwość nieustannego rozwoju.
 • Rytmika:
  Technika wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

Zajęcia językowe

Przedszkole Żywiecka

 • Musical Babies/Musical English z elementami metody Creativ! Early English:
  Zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od 6 miesięcy do 6 lat! Nauczanie języka angielskiego poprzez łączenie różnorodnych technik artystycznych z angielskimi piosenkami, rymowankami i zabawami. Angielski, muzyka, ruch!

Cennik Przeszkole Żywiecka

Łączna opłata za przedszkole obejmuje czesne, wyżywienie oraz opłatę za zajęcia dodatkowe - te koszty opłacamy przelewem. Pozostałe bieżące opłaty prosimy wpłacać osobiście w przedszkolu.
Dane do przelewu: Niepubliczne Przedszkole Elfik, ul. Żywiecka 47, 20-870 Lublin, Nr konta: 17 1140 2004 0000 3502 6469 3121

Wpisowe

Jednorazowa kwota wpłacana przy zapisywaniu dziecka do przedszkola. Jest to opłata bezzwrotna, gwarantująca miejsce w przedszkolu.

Opłata zawiera:

 • ubezpieczenie NNW dziecka
 • materiały plastyczne
 • materiały dydaktyczne
 • podstawowa wyprawka

Wpisowe płatne jest w momencie podpisania umowy.

500 zł
jednorazowo
zapisz dziecko :)

Czesne

Jest to miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

W ra­mach cze­sne­go za­pew­nia­my:

 • za­ję­cia dy­dak­tycz­ne re­ali­zu­ją­ce pod­sta­wę wy­cho­wa­nia przed­szkol­ne­go
 • za­ję­cia wy­mie­nio­ne wyżej
 • wy­po­sa­że­nie dzie­ci w po­mo­ce dy­dak­tycz­ne
 • wyposażenie dzieci w ma­te­ria­ły pa­pier­ni­cze i pla­stycz­ne
 • spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi oraz przed­sta­wi­cie­la­mi za­wo­dów
 • dia­gno­zę lo­go­pe­dycz­ną
 • kon­sul­ta­cje z psy­cho­lo­giem, pe­da­go­giem, lo­go­pe­dą,
 • warsztaty dla Ma­my i Ta­ty do­sko­na­lą­ce umie­jęt­no­ści wy­cho­waw­cze.

Czesne nie obejmuje opłaty za wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.

Opłat za przedszkole prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

450 zł
miesięcznie
zapisz dziecko :)

Dodatkowe opłaty


 • stawka wyżywieniowa: 14 zł / dzień (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)
 • bezglutenowe menu: + 150 zł / tydz
 • transport dzieci: 500 zł / msc
 • kurs pływania: 900 zł / msc
 • kurs rysunku: 150 zł / msc

Po więcej dodatkowych kursów odezwij się do nas indywidualnie.

150-900 zł
miesięcznie
zapisz dziecko :)

ul. Zana

793 000 404

ul. Żywiecka

793 006 331
informacje
AktualnościWarto wiedziećRegulaminPolityka Prywatności
zajęcia
Żłobek ZanaPrzedszkole ZanaPrzedszkole Żywiecka
O nas
Misja i wartościKadra
ELFIK

Niepubliczne przedszkole i żłobek Elfik A. Kędzierska, E. Gryglicka

kontakt